SHIPKOVICAWEB
EMRI DHE MBIEMRI
ZEJTARIA
TELEFONI-MOBILI
NEXHMEDIN ZIBERI
NDËRTIMTARI
070245481
HAMIJET QAZIMI
FASADER
070540384
ABEDIN ZEQIRI
PLLAKË-INSTALUES
071805038
ZAIM HALIMI
ELEKTROINSTALUES
070986040
XHEVXHET AHMETI
UJËINSTALLUES
070490530
ENEZ SADIKU
MERMER INSTALUES
070357114
ZEMRIU- XUKI
BAGERIST
070723874
LISTA E ZEJTARËVE SHIPKOVICAS
Luten të gjithë zejtarët Shipkovicas që kanë dëshirë ta regjistrojnë zejen
e tyre në listën e zejtarëve të na shkruajnë përmes Emailit. të Webfaqes
së SHIPKOVICAWEB.