SH.K.A  "REXHEP VOKA"  SHIPKOVICË
THEMELIMI I SH.K.A. "REXHEP VOKA" SHIPKOVICË
THEMELIMI I SH.K.A
GALERIA
AKTIVITETE
KRYESIA 2014
UDHËHEQËSIT
NË DEKADA
GRUPI FOLKLORIK , SH.K.A. REXHEP VOKA SHIPKOVICË
GRUPI DRAMATIK SH.K.A.  REXHEP VOKA
Sonte me date 19.05.2014 u mbajt mledhja e pare gjithperfshirese kur u rishqyrtu
kryesia e SHKA REXHEP VOKA me c'rast u zgjodh kryesi e re e cila do mbart
pergjegjesite e metutjeshme.
Anetare te kryesise u zgjodhen:
Kryetar-Gazmend Adili
Sekretar-Abdulla Halili
Arketar-Amet sadiki
Kryesi e folklorit-Nazmidin Imeri , Sherif Seferi
Kryesi e grupit artistik-Ilir Alimi
Kryetar i grupit valltarve - Lavdrim Huseini
Anetar te kryesis-Shpetim Nazifi , Milot veliu , Gazmend Demiri
KRYESIA E PO SA ZGJEDHUR E SH.K.A. REXHEP VOKA  
Shoqëria Kulturore Artistike "Rexhep Voka " po riorganizohet përsëri me rastin e
INICIATIVËS PËR NDRYSHIMIN E SHIPKOVICËS.
Thiren të gjithë aktivistët si dhe veteranët e Sh.K.A Rexhep Voka që të na dërgojnë artikuj
që nga formimi historik i kësaj Shoqërie kulturore artistike e deri më sot.
Thiren të gjithë udhëheqësit e shoqërisë në dekada që të rrëfejnë mbi jetën e tyre si dhe
aktivitetet dhe sukseset e vjelura gjatë periudhës kohore që kanë udhëhequr.
Thiren udhëheqësit e grupeve udhëheqëse në shoqëri si dheaktivistët individual ,që të na
dërgojnë video dhe fotografi , me qëllim që ta pasurojmë këte faqe, e cila do mbetet në
histori për gjeneratat e ardhshme të Shipkovicës.
Mbetemi me shpresë që kjo faqe të pasurohet në një të ardhme të shkurtër.

Me respekt të veçantë

Iniciatori për NDRYSHIMIN E SHIPKOVICËS
Nejo Kadrija
THIRJE E PËRGJITHSHME ISH AKTIVISTËVE  TË SH.K.A. "REXHEP VOKA