SHIPKOVICAWEB
KRYESYTË DHE KËSHILLTARËT E SHIPKOVICËS
Pas një përpjekje të gjatë prej 2 muajsh me iniciativën e Nejazi Kadriut më në fund
Shipkovica arriti përsëri  të mëkëmbet, Arriti ta zgjedh kryesinë me një mandat udhëheqës
prej 2 vitesh me në krye
Zt. Zeqirja Qazimin dhe nënkryetarë Zt. Dashmir Sadikun dhe 21
këshilltarë të cilët do ta udhëheqin Shipkovicën drejtë rrugës së "NDRYSHIMIT"
Përveç kësaj u zgjodh edhe grupi i dizajnerëve (Inxhinjerëve ) të Shipkovicës me në krye
Zt. Muharem Muharemin.dhe anëtarë Zt. Sefer Azemin, Drita Musa dhe Nexhibe Musa të
cilëve pritet tu bashkangjiten edhe shumë ndërtimtarë dhe student të ndërtimtarisë.
ishte kjo ëndërr e shumë Shipkovicasve pas marrjes së ingerencave të komunës së
Shipkovicës, që Shipkovica të rrimëkëmbet përsëri.
Këtu më poshtë po ju njoftojmë me rolet e ndara të këshilltarëve të cilët do kenë
përgjegjësitë për ndryshimin e Shipkovicës. janë këto djem të rinjë të cilët kurrë nuk
ndahen nga aktivitetet kur është fjala për Shipkovicën.
Të gjithë këta u betuan para zgjedhësve se do e ndrishojnë Shipkovicën dhe i muerën
detyrat sipas besimit që ju dha kryesia.

DETYRAT E KËSHILLTARËVE U NDANË SIPAS DREJTIMEVE QË KISHTE NEVOJË
SHIPKOVICA

1)..U formua këshilli për KULTURË me në krye Urim Memeti, dhe Xhemalidin Aziri
2). Këshilli për BIZNES
. me në krye Zt. Efraim Sejdia, Arjan Huseini, dhe Shpend Ahmeti
që të tre Ekonomist të Diplomuar.
3). U formua këshilli për KONTROLLIMIN DHE MIRMBAJTJEN E PRONËS SHOQËRORE,
me në krye;
Elhamim Maksuti, Muhamet Shahini, Samet Osmani, Shefket Hasani, dhe
Qamil Nafiu
.
4). Këshilli për HIGJENË DHE MIRËMBAJTJE, me në krye Zt. Shabidin Seferi, Nderim
Sejrani, dhe Mahi Bexheti.
5).U formua këshilli për BASHKPUNIM DHE BASHKËVEPRIM ME BASHKËSITË VENDORE
FQINJE
në krye me Zt Omer Jakupin, dhe Liman Xhemaili.
6). U formua këshilli për Rini dhe Sport në krye me Zt Valon Seferin, dhe Zt. Jeton Abazin.
7). dhe në fund u krijua këshilli Demografik dhe Statistikorë
,në krye me Lulzim Iljazin,
Hasip Beqirin dhe Nakil Behlulin.
Të gjithë këta këshilltarë do raportojnë tek Kryetari dhe zëvendës kryetari i bashkësisë
Lokale Zt Zeqirja Qazimi dhe Zt Dashmir Sadiku. Kurse këta të fundit duhet të raportojnë tek
BORDI KRYESORË I KATUNDIT Zt. Nejazi Kadrija, ENES SADIKI dhe MUHAREM MUHAREMI
Kështu Shipkovica i hapi përsëri dyerët e NDRYSHIMIT edhe pse disa në të kaluarën ia
xhveshën lëkurën , ia humbën identitetin dhe edegraduan me pasivitet prej 13 vitesh, E lan
dhe u shpërngulën nga ky vënd.
Mbetemi me shpresë se këta bijë të shtrejtë përsëri do ia këthejnë identitetin dhe do e
bëjnë ndryshimin e Shipkovicës.·
NE BETOHEMI PËR NDRYSHIMINE SHIPKOVICËS