Sally Seller
Nëse keni fotografi dhe Video të bukura mbi Shipkovicën dhe
terenet e bukra të saj urdhëroni dhe na i dërgoni që ti publikojmë.
Kështu ndërtohet Shipkovica, kështu ndërtohet Atëdheu !
Tash e ka radhën ndryshimi ekonomik, urban, dhe jeta sociale e
Shipkovicasve.
Bashkohuni Shipkovicas !

Shipkovica do ndryshojë të jeni të bindur !
Fotovideo dhe muzika e përpunuar nga Artan Kadri Mjaki
SHIPKOVICAWEB
FOTO GALERIA
me respekt të veçantë përpunuesit e fotovideove.