SHIPKOVICAWEB
Erenis Ramadani
(Tërhiqet nga  detyra e
kryetarit të Forumit Rrinorë
të Shipkovicës me datë
20/05/2014)
    I lindur më 21 Janar, 1991,
në Tetovë. Shkollën fillore e kreu
në Shipkovicë, në Sh. F.
"Rexhep Voka", kurse të mesmen
e kreu në Gjimnazin e Tetovës.
Studimet i vazhdoi dhe mbaroi
në Universitetin Shtetëror të
Tetovës, në degën e
Informatikës. Për momentin
është i punësuar në një firmë
private që merret me zhvillim të
softuerit.
    Duke parë gjendjen dhe
kushtet në të cilat jetonin
banorët e Shipkovicës, iniciativa
për "Ndryshimin e Shipkovicës" i
tërhoqi vëmendjen. Më pas, me
paraqitjen e vullnetarëve dhe
iniciativës për krijimin e Forumit
Rinorë të Fshatit, ai në mënyrë
të vendosur, u paraqit si vullnetar
që në një farë mënyrë të
kontribojë për përmirësimin e
gjendjes.
    Më datë 10 Mars, të vitit
2014, u mbajt edhe mbledhja e
parë me rininë e fshatit, ku
qëllimi ishte që të formohet
Forumi Rinorë. Po më këtë datë,
u zgjodh Kryetar i Forumit Rinorë
dhe Shërbeu vetëm 2 muaj si
udhëheqës i këtij forumi.
VULLNET MAKSUTI kryetar i forumit rinorë
TUBIMI I FORUMIT RRINORË I FORMUAR ME 09/03/2014
      PRITET JETËSHKRIMI (CV) DHE FOTOGRAFI
NGA KRYETARI I PORSAZGJEDHUR I FORUMIT
RRINORË TË SHIPKOVICËS si dhe zëvendëskryetari
Zt Qendrim Demiri
VULLNET MAKSUTI