FISET E SHIPKOVICËS
SHIPKOVICAWEB
Fiset dhe prejardhjen e tyre.
Në të kaluarën gojdhanat ishin të përçuara brez pas brezi duke i mbajtur gjallë fiset
në Shipkovicë, por sot disi gjeneratat e reja kanë edhe problem për njohjen në thelb
të tyre.
Prandaj në këte faqe ju bëjmë Apel të gjithë atyre që shkruajnë dhe merren me
studimet e së kaluarës së fiseve të Shipkovicës që të publikojnë shkrime shkencore
mbi prejardhjen e fiseve në Shipkovicë
Pra ju presim të na shkruani mbi gjenezën e fiseve në Shipkovicë