ARSIM, KULTURË, SHKENCË, LETËRSI, HUMOR, RELIGJION,  ZBAVITJE,
Sally Seller
SHIPKOVICAWEB
Luten të gjithë Shipkovicasit, dashamirë të fjalës së shkruar,që të  shkruajnë
në këte faqe.
Dërgoni shkrimet tuaja përmes Emailit të Shipkowicaweb-it
shkruani@shipkovicaweb.com
FAQE E POSAÇME PËR ATA QË JANË DASHAMIRË TË FJALËS SË SHKRUAR
Se me të vërtetë Shipkovica është prodhimtare  e talentëve, flasin faktet e gjalla,
dhe bijtë e saj të cilët kurr se kursyen vehten dhe talentin e tyre për fjalën e
shkruar.
Shipkovicën kjo rrugë e ndoqi brez pas brezi që nga mendimtari, Rexhep Voka,
më pas edhe Xheladin dhe Sadudin Gjura, Baki Ymer-Voka Tasin Qahil-Voka e
Zaim Beqiri dhe Ibrahim Guri, Kadir Shabani, e Zeqir Kadriu,  Ejup Ajdini e Iljaz
Osmani, Adem Abdullahi, Jetmir Voka, si dhe një sërë talentësh të rinjë të cilët
dita ditës po i shtojnë; si vargjet, ashtu edhe krijimet  e shumta përmes gazetave
e shtypit ashtu si kokrrat e drithit.
Një ditë shpresoj se do të dalin ndoshta me publikimet e reja dhe veprat në
faqet e SHIPKOVICAWEB e cila mezi pret të pasurojë fizionominë e saj.